Samtaletjeneste for ungdom i faresonen.
Vi arbeider med å gjenopprette trygge relasjoner.

BEKYMRET?

Har du en sønn eller datter som har havnet i usunne miljøer?
Kanskje du mistenker rus, eller kriminalitet men vet ikke hvor du skal starte.
Vi tilbyr en-til-en samtaler.
Trenger du noen å prate med?
Vi kan hjelpe!

Vi samarbeider med psykolog og sosionom for å kvalitetssikre metoder.
Tjenesten er anonym.
*Konsultasjon er gratis.