OM OSS

IMG_9076Prosjektet tar sikte på å formidle viktig kunnskap om det å leve et liv som kriminell og senere rusavhengig. Studentene vil bli presentert en sterk, realistisk og tøff historie fra barndom til et ungdomsliv og voksenliv som en av Norges ”farligste” kriminelle. Samtidig er det også en historie om menneskene rundt og motstridende følelser som kjærlighet og hat. Det handler om tanker og følelser fra mennesket bak handlingene og hvordan livet i de kriminelle miljøene utarter seg. Dere vil få et unikt innblikk i den brutale virkelighet som kan vente våre barn og ungdom.

 

Vi viser til Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) som sier:

”Kunnskap er fundamentet for godt politiarbeid og virksom forebygging. Gjennom kunnskap kan politiet i større grad møte kriminaliteten i forkant. Det handler om å sikre tilstedeværelse på rett sted til rett tid, om å arbeide strategisk og langsiktig for å forhindre at kriminaliteten oppstår fremfor å arbeide hendelsesstyrt i etterkant. Det handler også om å sikre at politiets arbeid har en lokal forankring og utvikler seg i et samspill med publikum og lokalsamfunn.”

Handlingsplanen oppfordrer også til samarbeid mellom ulike offentlige aktører, samt samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillig aktører og private aktører. Vi mener at det er viktig med kunnskapsutveksling på alle plan for å finne gode forebyggende tiltak på en svært kompleks og omfattende utfordring.

Badboy-prosjektet vil kunne bidra med ny og verdifull kunnskap som vi har stor tro på med tanke på forebyggende arbeid på området. Dette er et godt motivert og gjennomtenkt prosjekt som vil være med på å gjøre en forskjell. Våre barn og unge er samfunnets og verdens fremtid. Vi må bry oss og gi barna våre en fremtid det er verdt å møte.