FOREDRAG

Foredraget er et ledd i et større prosjekt hvor målet er og gi vårt bidrag til det kriminalitetsforebyggende arbeidet som pågår i den offentlige og private sektor, og være med på å utgjøre en forskjell. Prosjektet ledes av barnevernspedagog Regine Evensen. Badboy-prosjektet samarbeider med Trond Einar Frednes i form av at han brukes som foredragsholder. Vi vil også tilby kurs for fagpersonell og individuell veiledning i konkrete saker.


Vi kan vise til allerede gjennomførte foredrag for elever ved videregående skole. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra elever og lærere, med ønske om et videre samarbeid.

Vi har tro på at dialog og informasjon til barn, unge og voksne vil medvirke til at barn og unge tar gode valg for fremtiden istedenfor fatale og ødeleggende personlige og samfunnsmessige valg.

Videre ser vi viktighet og verdi i et tett samarbeid og en åpen dialog både på tvers av sektorer, og med private aktører i kampen mot kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Vi ønsker en dialog både med politi, skoler, ungdomsinstitusjoner, og studenter i utdanningsløp med sikte på alt innenfor sosialt arbeid med barn og unge.