Bad Boy Prosjektet
litt om

Badboy Prosjektet

Prosjektet tar sikte på å formidle viktig kunnskap om det å leve et liv som kriminell og senere rusavhengig. Studentene vil bli presentert en sterk, realistisk og tøff historie fra barndom til et ungdomsliv og voksenliv som en av Norges ”farligste” kriminelle. Samtidig er det også en historie om menneskene rundt og motstridende følelser som kjærlighet og hat. Det handler om tanker og følelser fra mennesket bak handlingene og hvordan livet i de kriminelle miljøene utarter seg. Dere vil få et unikt innblikk i den brutale virkelighet som kan vente våre barn og ungdom.